Šta je NIFTY test?

NIFTY je testiranje krvi kojim se analizira krv trudnice da bi se detektovao Daunov sindrom i još dve abnormalnosti hromozoma (Edvardsov sindrom i Patau sindrom).

To je savremena neinvazivna procedura skrininga na Daunov sindrom, što znači da nema potrebe za uzimanjem uzorka iz ćelija fetusa. NIFTY test (i drugi slični prenatalni genetski dijagnostički testovi kod kojih se koriste uzorci krvi) zasniva se na otkriću do koga je došao Denis Lo (Dennis Lo), profesor na Kineskom univerzitetu u Hong-Kongu 1997. godine, koje pokazuje da se fetalni genetski materijal (DNK) prenosi u majčinu krv u proporciji od 10% do 15% u odnosu na majčinu DNK.

Korišćenjem današnjih molekularnih genetičkih procedura, fetalni DNK i svako kvantitativno odstupanje od normalnih vrednosti mogu se utvrditi uz visok nivo tačnosti. To znači da se kod NIFTY testa analizira fetalna DNK u krvi majke. Pouzdaniji je od svih ranijih ispitivanja krvi jer su u trudnoćama koje su testirane do sada, skriningom otkriveni svi fetusi sa Daunovim sindromom.

Koje abnormalnosti pokazuje NIFTY test?