BGI

BGI Dx

BGI Dx je podružnica jedne od najveće genetsko-istraživačke, ispitivačke i uslužne organizacije na svetu - BGI.

BGI Dx koristi najnovije rezultate istraživanja humane genetike u zdravstvu s ciljem da stvori sistem zdravstvene zaštite sa četiri osnovna elementa: predviđanje, prevencija, saradnja i individualni tretman. Genetska tehnologija fokusira se na kliničku primenu da bi se smanjio broj urođenih mana i broj raznih bolesti.

BGI Dx vrši genetska ispitivanja za dijagnozu hromozomskih abnormalnosti, monogenskih bolesti, naslednih poremećaja sluha, talasemije, naslednih metaboličkih poremećaja kod novorođenčadi, leukemije, raka grlića materice i hepatitisa.

BGI je 9. septembra 1999. osnovan u Šenženu (Kina). U celom svetu uspostavljena su direktna predstavništva, posle Kine i u Americi, Evropi, Aziji. Cilj je napredak prema visokom stepenu efikasnosti i tačnosti. Kompanija se može pohvaliti izvrsnim performansama uključujući 1% međunarodnog Human Genom projekta ili 10% međunarodnog HapMap projekta. Trenutno se istraživanja sprovode na SARS virusu i infekciji E. Coli u Nemačkoj.

BGI ulaže velike napore u cilju poboljšanja života ljudi, dajući svoj doprinos povećanju efikasnosti u biološkim istraživanjima, razvoju poljoprivrede, zaštiti okoline i zdravstva.