Koliko je pouzdan NIFTY test?

NIFTY test je jedan od najpouzdanijih načina ispitivanja krvi da bi se detektovao Daunov sindrom (kao i Edvardsov sindrom i Patau sindrom) koji se koristi u svetu.

Tačnost detekcije kombinovanim testom koji obuhvata biohemijsko ispitivanje krvi i ispitivanje ultrazvukom (koji je danas u širokoj upotrebi) jeste 95%, dok je tačnost NIFTY testa preko 99%.

Kompanija iz Hongkonga koja je razvila i koja distribuira ovaj test, obradila je više od 200.000 uzoraka krvi do marta 2014. godine. Nije bilo nijednog lažnog negativnog rezultata, tj. slučajeva da ispitivanje da negativne rezultate iako fetus ima Daunov sindrom.

Ovo je praktično tačnost detekcije od 100%. Međutim, prikupljanje kliničkih podataka još nije završeno, tako da u ovom trenutku ne možemo da govorimo o tačnosti od 100% na osnovu kriterijuma za naučne studije, već samo o preko 99%. (Drugim rečima, ovo je u ovom trenutku skrining test, a ne dijagnostički test.)

Bio je samo jedan lažni pozitivni rezultat (odnosno slučaj kada fetus nema Daunov sindrom, kako ispitivanje pokazuje) u najvećem kliničkom ispitivanju sprovedenom na preko 10.000 uzoraka. Poređenja radi: kombinovani test daje oko 200 lažno pozitivnih rezultata u 10.000 slučajeva.

Na pouzdanost NIFTY testa mogu negativno da utiču: hromozomske anomalije kod majke (aneuploidia), hromozomski mozaicizam, mikrodelecije, mikroduplikacije, višestruke trudnoće (trojke ili više).

Statistika u vezi sa NIFTY testovima

Statistika u vezi sa NIFTY testovima (12/28/2013)
  BROJ SLUČAJEVA Statistika
T21 T18 T13
Ukupan broj (slučajevi) 241,517 1,744 540 179
Analiza kariotipa (slučajevi) * 5,560 1,031 295 86
Lažni pozitivni - 3 2 1
Lažni negativni - 0 0 0
Stopa detekcije - 100% 100% 100%
Osetljivost (izračunata na osnovu broja kariotipa) - 99.65%(CI 98.98-99.92) 99.66%(CI 98.13-99.99) 100%(CI 95.38-100)
Specifičnost (izračunata na osnovu broja kariotipa) - 99.99%(CI 99.97-99.99) 99.98%(CI 99.96-99.99) 99.98%(CI 99.97-99.99)
*Broj slučajeva koji je prošao analizu kariotipa u bolnicama koje su naši partneri za dalju potvrdu rezultata/tačnosti NIFTY

 

Kome se preporučuje NIFTY test?