Da li se može koristiti za utvrđivanje pola fetusa?

Da, može. NIFTY test se može koristiti da bi se utvrdilo da li je fetus muškog ili ženskog pola.

Pošto majka ima dva X hromozoma u svojim ćelijama, majčina krv može da sadrži segmente Y hromozoma isključivo od fetusa koji je prisutan samo u muškim fetusima.

Koliko košta NIFTY test?