Da li se može koristiti u blizanačkim trudnoćama?

Rezultati koji su do sada dobijeni pokazuju da se NIFTY test može bezbedno koristiti u blizanačkim trudnoćama; međutim kod trudnoća sa trojkama ili drugim višeplodnim trudnoćama tačnost testa se ne može garantovati i u takvim slučajevima NIFTY test se ne može koristiti.

Razlog za ovo je taj što je NIFTY test kvantitativni test koji je zasnovan na činjenici da je kod trizomija višak fetalnog hromozoma prisutan u krvi majke u srazmeri koja je veća od normalne. Kod višestrukih trudnoća, prisustvo fetusa sa trizomijom dovodi do znatno manjeg povećanja ove srazmere, što umanjuje pouzdanost testa.

Besplatno osiguranje za NIFTY test