Da li NIFTY test može da dâ rezultate koji ne dovode do konačnog zaključka?

Da. U 1-2% slučajeva NIFTY test daje neodređene rezultate jer se u krvi trudnice nalazi nedovoljna količina fetalne DNK.

U takvim slučajevima, ako je gestaciono doba kraće od 17 nedelja, uzorkovanje krvi treba ponoviti i, pošto se sa odmicanjem trudnoće količina fetalne DNK stalno povećava, očekuje se da ovo ponovljeno uzorkovanje krvi da validne rezultate.

Ponavljanje NIFTY testa čiji rezultati nisu konačni je besplatno! Ako ponovljeni test opet da rezultate koji nisu konačni, pacijent može da zahteva refundiranje punog iznosa.

Da li se može koristiti za utvrđivanje pola fetusa?