Da li je potrebno pored NIFTY testa uraditi i kombinovani test?

Kombinovani test je biohemijski skrining na osnovu ultrazvučnog pregleda i radi se i onim trudnicama koje se odluče za NIFTY test. Rezultati kombinovanog testa dobijaju se nakon jednog dana. Na taj način vrlo brzo dolazimo do rezultata koji sa 95% tačnosti pokazuju prisustvo Daunovog sindroma.

Ako se sa kombinovanim testom utvrdi da postoji visoka verovatnoća da kod fetusa postoji hromozomski poremećaj, tada ne preporučujemo NIFTY testiranje.

Razlog za to je činjenica da se ti rezultati dobijaju nakon 3 nedelje, koje u tom slučaju ne bi trebalo čekati jer je cilj tačna dijagnoza u što kraćem vremenskom periodu. Tada, krajem 12-14. nedelje  preporučuje se invazivna dijagnostička metoda, uzorkovanje  horionskih resica. Zbog već postojećeg visokog rizika, zanemarljiva je verovatnoća da će NIFTY test biti kontradiktoran kombinovanom i dati negativne razultate.

NIFTY test nije zamena ni za genetski ultrazvučni pregled. NIFTY test je analiza krvi za procenu rizika od Daunovog sindroma, a svrha ultrazvučnih pregleda je prikazivanje različitih anatomskih poremećaja.

Kada se NIFTY test može obaviti?