Besplatno osiguranje za NIFTY test

Uz obavljanje NIFTY testa BGI preporučuje korišćenje besplatnog osiguranja koje nudi Shenzhen filijala društva za osiguranje PICC Health Insurance Company Ltd. Ovo osiguranje pokriva troškove daljeg prenatalnog dijagnostičkog testiranja u slučaju pozitivnog NIFTY testa, a u slučaju da se kasnije pokaže da su rezultati lažno negativni, isplaćuje se kompenzacija za sledeće slučajeve:

1. Ako rezultati testa ukazuju na „veliki rizik” od trizomije 21, trizomije 18 ili trizomije 13, osiguravajuće društvo će platiti troškove prenatalnog dijagnostičkog testiranja, uzorkovanja plodove vode ili horionskih resica i analizu hromozoma.

2. Ako rezultati testa ukazuju na „mali rizik”, odnosno ako su rezultati testa „negativni”, ali se novorođenčetu dijagnostikuje trizomija 21, trizomija 18 ili trizomija 13 u roku od jedne godine, društvo za osiguranje će isplatiti RMB 200.000 (otprilike USD 32.000 po sadašnjem kursu) na osnovu ugovora o osiguranju.

Osiguranje koje se daje je besplatno za svakoga ko radi NIFTY test. Potrebno je zaključiti poseban ugovor o osiguranju kojim se daje saglasnost da Ištenheđi centar za dijagnostiku može da stavi na raspolaganje osiguravajućem društvu lične podatke buduće majke.

Kako da tražim testiranje?